Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
Ul. Wojska Polskiego 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 14 65 fax:074 811 09 80

Przedmiot działalności i kompetencje

Kompetencje:
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego:
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami Art. 39,
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1981 r. z późniejszymi zmianami,
- odpowiednie rozporządzenia MEN,
- Statut Szkoły.

Tryb działania
- Przyjmowanie uczniów do szkoły,
- Obowiązek szkolny,
- Odroczenie obowiązku szkolnego,
- Przyspieszenie obowiązku szkolnego,
- Nauczanie indywidualne,
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom,
- Wydawanie zaświadczeń,
- Ubezpieczenia uczniów,

Data zmiany: 2011-02-18, Data obowiązywania: 2011-02-18, Osoba odpowiedzialna: S.P.
Ilość odwiedzin: 1421