Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
Ul. Wojska Polskiego 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 14 65 fax:074 811 09 80

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna14475
Status prawny1700
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)1219
Organizacja podmiotu2005
Przedmiot działalności i kompetencje1421
Osoby funkcyjne i ich kompetencje2823
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw1170
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby ich udostępniania1935
Majątek podmiotu1296
Dochody i straty919
Ogłoszenia12784
Przetargi12373
Wnioski589
Moje sprawy1555
Rejestr zmian2387
Statystyki1233
Szukaj408