Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
Ul. Wojska Polskiego 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 14 65 fax:074 811 09 80

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna14319
Status prawny1668
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)1192
Organizacja podmiotu1907
Przedmiot działalności i kompetencje1398
Osoby funkcyjne i ich kompetencje2767
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw1152
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby ich udostępniania1922
Majątek podmiotu1281
Dochody i straty907
Ogłoszenia12606
Przetargi12183
Wnioski589
Moje sprawy1536
Rejestr zmian2354
Statystyki1217
Szukaj402