Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
Ul. Wojska Polskiego 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 14 65 fax:074 811 09 80

Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby ich udostępniania

Rejestry, ewidencje, archiwa

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- księga ogłoszeń,
- spis inwentaryzacyjny,
- planowanie, sprawozdawczość,
- rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
- rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
- rejestr wydanych kart rowerowych,
- ewidencja uczniów w szkole,
- księgi dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
- ewidencja dzienników szkolnych,
- ewidencja świadectw szkolnych,
- rejestr korespondencji,
- ewidencja pieczęci i pieczątek,
- ewidencja delegacji służbowych,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
- protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
- ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
- archiwum szkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych)
Data zmiany: 2011-02-18, Data obowiązywania: 2011-02-18, Osoba odpowiedzialna: SP
Ilość odwiedzin: 1934